Komunikaty

„TASSO Miłosz Radecki i Mirosław Szajewski s.c. w Przecławiu, informują, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińskiej – PCHANKA REKIN, ART#.986-39, kod EAN 5901002004957, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania zabawki, co stwarza zagrożenie uduszenia dziecka w wyniku odcięcia dopływu powietrza lub zewnętrznego zatkania górnych dróg oddechowych przez usta i nos, a także z uwagi na przekroczony poziom wydawanego dźwięku dla zabawki do ciągnięcia lub pchania, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

ta986-39