Komunikaty

Mirosław Szajewski i Miłosz Radecki wspólnicy spółki cywilnej TASSO s.c. w Przecławiu informują, iż wprowadzone do obrotu zabawki: piłka Art#. G7602, kod EAN 5903268209442, piłka Art#. G528, kod EAN 5902734391278 oraz piłka Art#. G529, kod EAN 5902734391285, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na przekroczony dopuszczalny stosunek masy do współczynnika sprężystości k piłki jojo, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia się wokół szyi linek będących elementem zabawek. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TAG7602  Art#. G7602

TAG528  Art#. G528

TAG529  Art#. G529


Przedsiębiorca Miłosz Radecki prowadzący, jako wspólnik spółki cywilnej, działalność gospodarczą pod firmą TASSO Miłosz Radecki w Przecławiu oraz Mirosław Szajewski prowadzący, jako wspólnik spółki cywilnej, działalność gospodarczą pod firmą TASSO Mirosław Szajewski w Przecławiu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka: Jajo ART.#9001B, kod kreskowy 5 902734390899, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie się wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie, a ponadto w trakcie przeprowadzania badania od figurki odłączyła się głowa, która mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co może spowodować jej połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele małego dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TA9001B