Komunikaty

 Miłosz Radecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TASSO Miłosz Radecki w Przecławiu oraz Mirosław Szajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TASSO Mirosław Szajewski w Przecławiu, wspólnicy spółki cywilnej TASSO Miłosz Radecki, Mirosław Szajewski w Przecławiu, informują, że wprowadzona do obrotu zabawka – samochody art # 3689A-4, CAR PLAYSET, kod EAN 5902734395481, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność metalowych zakończeń poniżej 2 mm, które mogą stanowić zagrożenie uszkodzenia ciała dziecka, biorąc pod uwagę przewidywane użytkowanie zabawki oraz obecność małych elementów które stwarzają ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez elementy zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mirosław Szajewski i Miłosz Radecki wspólnicy spółki cywilnej TASSO s.c. w Przecławiu informują, iż wprowadzona do obrotu zabawka zwierzak art. # XFM66-4 kod EAN 5903268203426 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na obecność w zabawce tj.: głowie kucyka ftalanu bis (2-etyloheksylu)(DHP), w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Miłosz Radecki i Mirosław Szajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TASSO Miłosz Radecki, Mirosław Szajewski s.c. w Przecławiu informują, iż wprowadzona do obrotu zabawka masa żelowa (różowa, fioletowa, biała) w buteleczkach w kształcie głowy jednorożca Art. # 798 kod EAN 5903268207974 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.