Komunikaty

„Miłosz Radecki i Mirosław Szajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TASSO Miłosz Radecki, Mirosław Szajewski s.c. w Przecławiu informują, iż wprowadzona do obrotu zabawka JAJO (zabawka rosnąca) QX2722-16, EAN 5902734396006 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka w przypadku jej włożenia do ust. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”